Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/ifmc/includes/menu.inc).

Giấy mời 2017

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẢN LÝ QUỸ QUỐC TẾ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng  04 năm 2017

GIẤY MỜI

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế (IFMC) xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông Công ty tới tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 9 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm:Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty.

Các cổ đông không thể đến dự cuộc họp Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

4. Nội dung chương trình

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016.

- Tiếp tục bàn về tình hình vốn chủ sở hữu dưới mức vốn pháp định của Công ty.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng mang theo bản gốc CMND (hoặc Giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định.

Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế trước 11h ngày 27/04/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế

Số: Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04.3936 8866;                     Fax: 04.3936 8665

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

 

Nơi gửi:

-    Như trên;

-    Lưu THNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

File đính kèm